شیر پدالی معین در یک نگاه

الف. شیر اصلی

1) دارای دو مخزن جداگانه سرد و گرم جهت جلوگیری از تداخل جریان ها

2) قابلیت گردش 360 درجه اهرم دسته شیر جهت سهولت نصب و  تنظیم

دریچه های سرد و گرم

3) دارای شیر قطع جریان

4) نصب مستقیم بر روی لوله آب جهت حذف شیر پیسوار و جلوگیری از سرقت

5) عدم وجود فشار آب در شلنگ خروجی قبل از استفاده

6) قابلیت تنظیم مقدار و دمای آب سرد و گرم

 

ب. پدال

1) پدال شیر به گونه ای طراحی گردیده است که به دیوار نصب شده تا از 

سوراخ کاری کف و آلودگی میکروبی جلوگیری گردد.

2) جنس پدال از فلز برنج و مقاوم در برابر پوسیدگی و زنگ زدگی می باشد.

3) طراحی پدال به صورت جمع شونده، جهت سهولت در نظافت محیط میباشد.

4) به دلیل اتصال پدال توسط کابل به شیر و متحرک بودن آن امکان جابجایی و

نصب پدال درجای مناسب وجود دارد.

 

ج. علمک شیر

1) طراحی دو منظوره پایه به عنوان پایه و محل اتصال شلنگ خروجی

2) دارای اورینگ جهت جلوگیری از نشت آب به زیر روشویی

3) به دلیل عدم وجود مهره اتصال بین علمک و پایه امکان سرقت به مقدار زیاد

کاهش می یابد.

4) دارای مهره برنجی بزرگ جهت نصب آسان و جلوگیری از پوسیدگی

5) قابلیت گردش 360 درجه

JoomShaper