انواع شیرهای پدالی


 

 

1) مدل روشویی با پدال 30 سانتی و علمک روشویی کوتاه2) مدل کابینتی با پدال 50 سانتی و علمک بلند، مورد استفاده در سینکها، کابینت ها، آزمایشگاه ها و سینک های اسکراب بیمارستانی و هر مکانی که فاصله از دیوار تا جلوی

سینک بیشتر از مدل روشویی باشد.

JoomShaper