شیر فشاری زمان دار

بخشی از مزایا و مکانهای مورد استفاده

2) حفاظت موثر در برابر ویروسهای ثانویه

1)  87% صرفه جویی در مصرف آب

3) عملکرد فنی کامل 

4) ضد سرقت 

5) نصب و تعویض آسان

6)  100% ساخته شده از فلز برنج 

7) قابلیت تنظیم زمان

8) میزان فشار مناسب kg f/cm 5-1

9) قابل استفاده در مکان هایی همچون:

 مدارس، بیمارستان ها، مراکز پزشکی، رستوران ها، شرکت ها، واحد های مسکونی و هر جا که نیاز به رعایت بهداشت 

صرفه جویی در مصرف آب باشد.

 

 

توجه: این محصول در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ثبت گردیده، لذا هرگونه مشابه سازی و کپی برداری دارای

پیگرد قانونی می باشد.

 

JoomShaper