مزایا و مکان های مناسب جهت استفاده از شیرهای پدالی معین

1) عدم انتقال بیماری های واگیردار عفونی و پوستی به دلیل عدم تماس دستها با شیر

2) جلوگیری از به هدر رفتن غیر عمدی آب به دلیل باز ماندن شیر

3) کاهش مصرف آب و به دنبال آن کاهش هزینه آب بها برای استفاده کننده

4) به جهت برخورداری از ساز و کار ابداعی در قیاس با شیر های خودکار موجود، نیاز به تعمیر و نگهداری خاص ندارد.

5) عدم نیاز به انرژی مانند برق و باطری در قیاس با شیر های الکترونیکی

6) امکان استفاده عمومی به دلیل طراحی ساده و نصب آسان و هزینه پایین

7) کارایی دو جانبه به عنوان شیر پیسوار دستشویی و پدالی

8) ایمنی بیشتر به دلیل عدم وجود آب در شلنگ های زیر دستشویی قبل از استفاده از شیر

9) قابلیت تنظیم مقدار و دمای آب سرد و گرم

10) دارای سیستم جلوگیری از تداخل جریان سرد و گرم

11)  100% ساخته شده از شمش برنج و غیر قابل پوسیدگی

12) امکان استفاده از آب سرد به صورت جداگانه در ابتدای عملکرد پدال و مخلوط سرد و گرم تنظیم شده در انتهای

پدال

13) دارای پدال جمع شونده جهت سهولت در نظافت

14)  70 % صرفه جویی قطعی و تایید شده در مصرف آب

15) قابل استفاده در مکان هایی همچون:

مدارس، بیمارستان ها، کلیه مراکز پزشکی، هتل ها، مساجد، رستوران ها، شرکت ها و ادارات و همچنین

واحدهای مسکونی و هر جا که نیاز به مصرف آب و رعایت بهداشت باشد.

JoomShaper