شیر پدالی مدل کابینتی

توضیحات

شیر پدالی مدل کابینتی با پدال 50 سانتی و علمک بلند، مورد استفاده در سینکها، کابینت ها، آزمایشگاه ها و سینک های اسکراب بیمارستانی و هر مکانی که فاصله از دیوار تا جلوی سینک بیشتر از مدل روشویی باشد.

TOP