ضمانت و خدمات پس از فروش محصولات معین

ضمانت و خدمات پس از فروش محصولات معین

شیرهای خریداری شده از زمان صدور فاکتور به مدت 1 سال دارای ضمانت تعویض می باشد.

کلیه قسمت های در دسترس مصرف کننده از قبیل پدال، علمک و اهرم شیر شامل ضمانت تعویض نمی گردد، مگر اینکه ایراد مربوط به تولید و از طرف کارخانه باشد.

تضمین خدمات پس از فروش و تامین قطعات به مدت 10 سال